MENU
Aula_close Layer 1
Sønderholm Skole - i virkeligheden lærer du mere
Mobil menu

Skolens ringetider

Alle børn og voksne starter skoledagen fælles med morgensang i fællesrummet. Klokken ringer 8.00 (teaterring) og igen 8.02, hvor vi forventer alle sidder klar til at starte.

Klokken ringer ind fra formiddagspausen for de yngste elever kl 9.57 (teaterring) og kl 10.00.

 

Næste fælles ringetidspunkt er kl. 11.30, hvor der er middagspause i en halv time. Klokken ringer til undervisning igen kl. 11.57 (teaterring) og igen kl. 12.00.

De ovenstående tider er de eneste fælles ringetider i løbet af skoledagen. Andre pauser end middagspausen, aftales i de enkelte teams. Elevernes samlede pausetid over en hel skoledag er 1 time.