Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Sønderholm Skole - i virkeligheden lærer du mere
Mobil menu

Principper for i begrænset omfang at opfylde undervisningspligten udenfor skolen i en musikskole eller idrætsforening (eliteidræt)

Formål med fritagelsen

  • Muligheden for at fritage elever efter anmodning fra forældrene skal som hovedregel gælde for:
  • Elever der udøver idræt på eliteniveau, som kræver så meget træning, at det er vanskeligt at nå set i lyset af den længere skoledag.
  • Elever der går på musikskolen og typisk begynder deres musikundervisning så tidligt, at den falder sammen med den længere skoledag.

 

Omfang af fritagelsen

  • Der lægges vægt på, at fritagelsen fra den almindelige undervisning sker på tidspunkter i løbet af skoledagen, hvor det mest hensigtsmæssigt kan finde sted i forhold til undervisningen.
  • Fritagelsen gives som udgangspunkt i et tidsmæssigt begrænset omfang og i en begrænset periode for den enkelte elev. Fritagelsen kan inddrages, hvis det skønnes hensigtsmæssigt af hensyn til barnets faglige eller sociale udvikling.

 

Organisering af fritagelsen

  • I skolelederens vurdering af en konkret elevs fritagelse indgår, om det er fagligt forsvarligt, at eleven i begrænset omfang ikke deltager i den almindelige undervisning
  • I skolelederens vurdering af en konkret elevs fritagelse til eliteidræt indgår elevens sportslige niveau. 
  • Skoleledelsen kan bede klub/forening om udtalelse og dokumentation.
  • Forældre har selv ansvaret for at orientere sig om og følge op på den mistede undervisning.

 

Vedtaget i skolebestyrelsen maj 2019