Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Sønderholm Skole - i virkeligheden lærer du mere
Mobil menu

Princip for arbejdets fordeling mellem det undervisende personale

Formål:

• At sikre en organisering af undervisningen, der skaber de bedst mulige rammer for elevernes læring og trivsel

• At sikre en fordeling af det pædagogiske personale, der giver det bedst mulige arbejdsmiljø

 

Skolens ansvar:

• Fagopdelt undervisning varetages fortrinsvis af lærere med linjefag eller tilsvarende kompetencer i de fag, de underviser i

• Øvrige undervisningsopgaver (understøttende undervisning, vejledning mv) varetages af personale med de rette kompetencer

• Det tilstræbes, at der under hensyntagen til medarbejdernes faglige kompetencer, er så få lærere og pædagoger som muligt omkring de enkelte klasser

• Personalet organiseres i team.

• Det tilstræbes, at lærerne primært har undervisningsopgaver i et team.

 

Forældrenes ansvar:

  • Taler positivt om det pædagogiske personale, især når børnene er tilstede

(Vedtaget i skolebestyrelsen 20/5 2019)