Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Sønderholm Skole - i virkeligheden lærer du mere
Mobil menu

Ordensregler

Formål:

Et godt arbejdsmiljø for alle er en forudsætning for, at alle kan udvikle sig fagligt og menneskeligt, og at folkeskolens formål kan føres ud i livet.

 

Formålet med ordensregler er således at skabe de bedste rammer for elevernes trivsel og læring og for elevernes og de ansattes undervisnings - og arbejdsmiljø. 

Værdiafsæt:

Ordensreglerne er med til at skabe forudsætningerne for et godt arbejdsmiljø både i de enkelte klasser og på skolen som helhed, og bør i høj grad bygge på gensidig respekt og tillid samt fælles ansvar, hvilket skal medvirke til at skabe størst mulig tryghed for alle.

 

Skolens regelsæt lægger vægt på, at eleverne tildeles ”frihed under ansvar”, og at eleverne i en demokratisk ånd tages med på råd, så der i videst mulig grad skabes fælles forståelse for skolens værdigrundlag og skolens regelsæt.

 

Sundhed og trivsel er bærende elementer, når der skal skabes et godt læringsmiljø med engagerede voksne og børn, og derfor understøtter regelsættet dette ved bl.a. at tydeliggøre både rettigheder og pligter.

 

Ordensreglerne bygger desuden på de værdier, der kommer til udtryk i Folkeskoleloven, skolens værdigrundlag og de anvisninger, der er beskrevet i Undervisningsministeriets bekendtgørelse om ”foranstaltninger til fremme af god orden i folkeskolen”. 

Overordnet regel:

Man skal følge de anvisninger der gives, opføre sig ordentligt, lade den sunde fornuft råde og behandle andre, som man selv gerne vil behandles. 

10 grundregler for god orden

 

1) Alle behandler hinanden ordentligt og med gensidig respekt samt giver plads til forskellighed. Skolen accepterer ikke mobning. Samværet og samarbejdet mellem elever og lærere/pædagoger foregår i en demokratisk atmosfære.

 

2) Alle behandler skolens, personalets og elevernes ejendele samt skolens bygninger og inventar ordentligt, og i tilfælde af skader kan der blive tale om et erstatningsansvar. 

 

3)  Alle rydder op og lægger på plads efter sig selv, og der er dukseordning i alle klasse. Duksene samarbejder med lærerne om at løse div. opgaver. 

 

4) Indendørs på skolen opfører vi os stille og roligt både i undervisningstiden og i pauser. Boldspil, “tumleri” og larmende aktiviteter skal foregå udendørs, medmindre det er aftalt med en voksen. Fællesarealer kan anvendes til undervisning under hensyntagen til andre klassers undervisning.

Særlige regler for enkelte lokaler vil fremgå af ophængte regler i lokalet.

 

5) Alle elever har indesko-ordning. Udesko må ikke benyttes indenfor i skolens bygninger medmindre man har fået lov af en lærer/pædagog.

 

6) Mobiltelefoner, smartwatches, computere og andre personlige digitale enheder må medbringes i skolen på eget ansvar. 

  • Din enhed må ikke forstyrre dig selv eller andre, og den skal være gemt væk i fx tasken eller lommen.
  • Din enhed må kun bruges i undervisningen, hvis det er aftalt med en lærer/pædagog.
  • Lyd-, video- og fotooptagelser må kun ske, når du har fået tilladelse fra dem, der kommer med på billedet/optagelsen. 
  • Eleverne i udskolingen må benytte deres enheder i pauserne. Hvis enhederne bruges uhensigtsmæssigt eller hvis brugen påvirker de sociale relationer negativt, kan de voksne vælge, at eleven skal have en “skærmpause”.

 

7) Alle har frihed til selv at bestemme deres påklædning (herunder hovedbeklædning), så længe den ikke hindrer eller forstyrrer kommunikationen. I idrætstimerne er alle omklædt til idrætstøj.

 

8) Alle møder til tiden og er forberedt til og deltager aktivt i undervisningen, hvilket indebærer at man er udhvilet og har fået morgenmad, samt at man normalt medbringer en sund madpakke, som er tilpasset skoledagens længde.

 

9) Skolen sætter fokus på vigtigheden af sund kost og motion, og derfor er skolen i hverdagen slikfri og sodavandsfri. På mærkedage og festdage kan der dispenseres for denne regel. 

 

10) I skoletiden er alle på skolens område, og det må ikke forlade uden en særlig tilladelse fra lærer/pædagog. Hvis man bliver syg i løbet af dagen, aftaler man med sin lærer, hvad der skal ske. Er det nødvendigt med en hjemsendelse, sørger de voksne for kontakt og aftale med hjemmet.