Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Sønderholm Skole - i virkeligheden lærer du mere
Mobil menu

Sundhedspolitiske principper for kost, rygning, alkohol og motion

Formål

Sunde elever trives bedre og optager bedre viden. Sønderholm Skole har derfor udarbejdet et princip, som sætter rammerne for, at fremme en sådan kultur. 

 

Målsætning

Sønderholm Skole skal fremme elevernes viden om og forståelse for bl.a. kost, motion og mental sundhed og disses indvirkning på krop og sind. 

På skolen vil vi derfor arbejde med følgende områder: 

Kost: 

Det er bevist, at sund og nærende mad og drikke har en positiv effekt på et menneskes indlæringsevne. Sønderholm Skole ønsker at fremme elevernes forståelse for vigtigheden af at indtage en sund kost og skære ned på fed og sukkerholdig kost. Dette gøres blandt andet ved oplysning og forskellige konkrete tiltag. 

 

Rygning, snus og e-cigaretter: På Sønderholm Skole er rygning, snus og e-cigaretter totalt forbudt. Dette gælder både elever, personale og forældre. Skolen ønsker endvidere at gøre en stor indsats for at forebygge og begrænse elevers rygning, blandt andet ved at oplyse om tobakkens skadevirkninger på kroppen. Dette sker bl.a. på 6 og 8 klassetrin under rusmiddel-ugen.

 

Alkohol og stoffer: 

Sønderholm Skole accepterer naturligvis ikke, at eleverne i skoletiden indtager eller er påvirket af alkohol eller nogen former for stoffer. Hvis skolen får en fornemmelse af, at en elev har et misbrug af den ene eller anden art skal skolen omgående orientere forældrene og i et samarbejde forsøge at hjælpe eleven til at komme ud af misbruget. Dette sker bl.a. på 6 og 8 klassetrin på rusmidlers ugen. 

 

Motion: 

Motion har ligesom kosten en stor betydning for elevens indlæringsevne og velbefindende. Sønderholm Skole ønsker derfor at sætte fokus på motion som et vigtigt element i elevernes skoledag. Dette sker blandt andet via bevægelse i undervisningen, legepatruljer i frikvartererne og skolernes årlige motionsdag.