Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Sønderholm Skole - i virkeligheden lærer du mere
Mobil menu

Princip for skolens arbejde med elevernes udvikling i skolens faglige og sociale fællesskaber

Mål

Alle elever, uanset forudsætninger, udfordres fagligt og bliver så dygtige, som de kan.

Alle elever, der går på skolen, trives og føler sig som en vigtig del af fællesskabet.

 

Skolens ansvar

 • Skolen møder alle elever og forældre med åbent sind og kommunikerer om og med dem på en positiv og konstruktiv måde.
 • Skolen informerer tydeligt eleverne, forældrene og skolens personale om skolens værdigrundlag, samt trivsels- og antimobbestrategi.
 • Skolen opfordrer forældrene til åbenhed og dialog om klassens trivsel.
 • Skolen tager ansvar for, at alle børn har praktisk mulighed for at deltage i klasse- og skoleaktiviteter, der er med til at bygge fællesskabet op.
 • Skolen tager initiativ til, at den enkelte klasses forældre formulerer aftaler for afholdelse af fødselsdage og andre sociale arrangementer, som understøtter fællesskabet og klassens sociale trivsel.
 • Skolens pædagogiske personale har en bred og opdateret viden om inklusionsarbejde.
 • Skolen udbyder en varieret undervisning, som tilgodeser børn med forskellige behov og læringsstile og anerkender forskelligheder som en værdi for klassens fællesskab.
 • Skolens pædagogiske personale har nem adgang til støtte og vejledning gennem skolens vejledere og ledelsen.
 • Skolen inddrager forældre som en ressource for deres barns skolegang, blandt andet gennem inddragelse af deres viden om barnet. Skolen har også mulighed for at henvise forældrene til ekstern vejledning om barnets skolegang og trivsel.

 

Forældrenes ansvar

 • Forældrene sætter sig ind i og bakker op om skolens værdigrundlag, samt trivsels- og antimobbestrategi og støtter deres børn i at gøre det samme.
 • Forældrene taler anerkendende og konstruktivt om skolens personale, elever og andre forældre i deres børns påhør.
 • Forældrene taler generelt anerkendende og konstruktivt om skolens personale, elever og andre forældre.
 • Forældrene informerer skolen om relevant viden fra barnets liv uden for skolen, som kan have betydning for barnets trivsel og læring i skoletiden.
 • I tilfælde af problemer eller bekymringer tager forældrene direkte kontakt til relevante medarbejdere. Eventuelt kan forældre efterfølgende rette henvendelse til skolelederen.
 • Forældrene tilstræber at kommunikere åbent og konstruktivt med de andre forældre, så der skabes et trygt miljø, hvor det er muligt at fortælle om sit eget barns problemer eller sine bekymringer vedrørende fællesskabet med de andre børn i klassen.
 • Forældrene støtter skolens fællesskab ved som hovedregel at deltage i fælles arrangementer sammen med deres børn.
 • Forældrene tager medansvar for, at alle elever kan deltage i private arrangementer som fødselsdage, legegrupper og klassefester.