Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Sønderholm Skole - i virkeligheden lærer du mere
Mobil menu

Værdigrundlag og Pædagogisk Mindset

Vi har i flere år arbejdet på at finde ind til kernen i, hvordan vi tænker skole i Sønderholm. Nedenfor kan du læse hvad vi tror på, og hvad der er grundstenene bag vores handlinger og beslutninger både som fællesskab og for den enkelte medarbejder, elev eller forælder på Sønderholm Skole.

 

Kerneopgaven for alle på Sønderholm Skole

Som folkeskole i Danmark er det selvfølgelig Folkeskoleloven, som sætter de overordnede rammer for vores praksis. Derudover har Aalborg Kommunes skolevæsen med sin vision og sloganet “Noget at have det i” også sat rammer for vores arbejde. Med baggrund i Folkeskoleloven og kommunens vision, forstår vi vores kerneopgave således: Sammen skaber vi rammer for børnene, så de får mulighed for at forstå og favne verden.

 

I virkeligheden lærer du mere

Sønderholm Skole er ikke bare lige som en hvilken som helst anden dansk folkeskole. Sønderholm Skoles pædagogiske og didaktiske praksis tager udgangspunkt i vores slogan: “I virkeligheden lærer du mere”.

Vi vil skabe en læringskultur, som i høj grad baseres på eksperimenter og elevinddragende tilgange, og hvor lærerrollen bliver mere faciliterende end instruerende, og hvor der er plads til at fejle.

Med vores børnesyn forstår vi det enkelte barn som unikt og med masser af ressourcer og udviklingspotentialer. Barnet udvikler sig og lærer gennem relationer til andre børn og voksne i et forpligtende fællesskab. Barnet skal forstås ud fra de sammenhænge, som det indgår i og ud fra de betingelser, det har for at handle. (læs mere om vores børnesyn på skolens hjemmeside)

 

Vores fælles mindset er kendetegnet ved at:

 • læringen er central, der opmuntres til engagement, hvor elever forstår sig selv som lærende
 • det sikres at læringen er social og kollaborativ
 • der tages udgangspunkt i eleverne som producenter
 • der sættes mål for den enkelte elevs læring
 • der evalueres løbende på mål ved hjælp af formativ feedback
 • udvidelse af klasserummet fremmes via a$rbejdet med at åbne skolen mod det omgivende samfund gennem aktiviteter og projekter ind og ud af skolen

 

Værdier

Den fælles platform, som vi står på i forhold til måden vi driver skole på og når vi træffer beslutninger, er vores værdier. Vi har beskrevet vores værdier med 4 overskrifter: Mod, Respekt, Rummelighed og Fællesskab
 

Mod

Mod handler om at gøre, hvad der er nødvendigt, selv om du er bange. Mod er forudsætningen for at kunne takke ja til det livet byder os. De første nye skridt kræver mod. Mod er at turde gøre det rigtige, også selv om flertallet vil noget andet.

På Sønderholm Skole betyder mod,

 • at vi har høje ambitioner, også når det er svært
 • at vi tør lave fejl
 • at vi kæmper for det, vi ved er det rigtige

 

Respekt

Respekt er en forudsætning for at skabe gode fællesskaber. Respekt er en forudsætning for forståelse og ligeværd i alle relationer til elever, forældre, kolleger og ledere.
Respekt for hinandens forskelligheder skaber rummelighed og øger mulighederne for samarbejde.
Respekt er en forudsætning for, at vi har en skole med rene og pæne fysiske rammer.

På Sønderholm Skole betyder respekt,

 • at vi taler ordentligt med hinanden og om hinanden
 • at vi er ordentlige mod hinanden
 • at vi behandler tingene ordentligt

 

Rummelighed

Folkeskolen er folkets skole. Vi skal rumme alle elever uanset hvilke forudsætninger de kommer med. Rummelighed handler om at skabe rum for lighed. Lighed er ikke ens-hed. Der findes ikke en art pædagogisk One size fits all eller guldstandard. I stedet er vores fokus, at eleverne netop skal behandles forskelligt for at få samme muligheder.

I skolens fællesskaber er rummelighed vigtig for alle - både for elever, personale, forældre og andre interessenter. Rummelighed handler om at give plads til hinanden, og at acceptere hinandens forskelligheder.

På Sønderholm Skole betyder rummelighed,

 • at vi pædagogisk og didaktisk gør vores bedste for at rumme alle.
 • at vi er nysgerrige på andre mennesker og os selv
 • at vi giver plads til forskellige meninger, selv om vi ikke er enige.

 

Fællesskab

Som elev, forælder eller medarbejder på Sønderholm Skole er vi en del af et fællesskab. Gode fællesskaber er fælles skabelse, hvor individuelle bidrag har afgørende betydning for fællesskabet. Et fællesskab som skabes af gode relationer.

Rummelighed og respekt er værdier som er fundamentale for skabelsen af gode relationer i fællesskabet. Når oplevelsen af at høre til, er til stede, skaber vi mulighed for følelsen af tryghed og udviklingen af mod.

Vores personlige livshistorier skabes i og af fællesskaber, og derfor skal fællesskabet altid være omdrejningspunktet for skolens virke.

På Sønderholm Skole betyder fællesskab,

 • at der er plads til alle
 • at alle skal opleve, at de har noget at bidrage med til fællesskabet.
 • at vi prioriterer fælles oplevelser og traditioner
 • at skolen er en naturlig del af lokalsamfundet