Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Sønderholm Skole - i virkeligheden lærer du mere
Mobil menu

Skolens målsætning

1. Sønderholm skole er børnenes, forældrenes og medarbejdernes skole, og en aktiv del af lokalsamfundet. Sønderholm skoles funktion som lokalt kulturcenter skal være til glæde for alle områdets indbyggere. Skolen skal være åben for nye tanker og følge udviklingen i samfundet set i en national og international sammenhæng.

2. Sønderholm Skole tilstræber en undervisning, der giver eleverne mulighed for at tilegne sig kundskaber, såvel fagligt som kreativt. 

3. Sønderholm Skole bygger på værdier som demokrati, åbenhed, tolerance, ligeværd, tryghed og livsglæde. Sønderholm skole skal være med til at udvikle hele mennesker med selvfølelse og selvværd, der kan indgå i et frugtbart socialt samvær, også med mennesker med anden kulturel baggrund.

4. Sønderholm Skole skal arbejde på, at den enkelte elev føler ansvar for fællesskabet og for sin egen udvikling. Forældrene inddrages i denne proces.

5. Skolens pædagogiske miljø skal udvikles gennem åbenhed for nyt i omverdenen, og gennem elevernes og medarbejdernes mulighed for stadig faglig udvikling byggende på den enkeltes særlige forudsætninger og specielle talenter.

6. Sønderholm Skole ønsker et nært samarbejde med hjemmene. Et skolehjem-samarbejde mellem to ligeværdige parter, med åbenhed, tillid og fælles ansvar som grundlag.

7. Sønderholm Skole ønsker engagerede medarbejdere, hvis faglige grundlag understøttes gennem mulighed for relevant efter- og videreuddannelse.

8. Skolens og Skolefritidsordningens fysiske og psykiske miljø skal være inspirerende for undervisningen og fritiden og give mulighed for skiftende aktiviteter, hvor selvstændighed og kreativitet fremmes.