Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Sønderholm Skole - i virkeligheden lærer du mere
Mobil menu

Princip for underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen

Formål:

 • Underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen skal sikre forældrene løbende orientering om deres barns faglige og trivselsmæssige udvikling.
 • Underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen skal sikre forældrene et grundlag for at bidrage til deres barns læring og trivsel.
 • Den kommunalt bestemte uddannelsesplatform er en del af underretningen af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen, og elevplanen er en del af uddannelsesplatformen.

 

Mål:

 • Underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen sker løbende på uddannelsesplatformen og inddrages desuden i skole-hjem-samtalerne.
 • Underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen hjælper skolen og forældrene til sammen at skabe en positiv udvikling omkring barnet samt forebygge og løse faglige og trivselsmæssige problemer.

 

Skolens ansvar:

 • Skolen giver forældrene løbende viden om elevens sociale og faglige udvikling. Dette både ved direkte kontakt med hjemmet og gennem uddannelsesplatformen.
 • Skolen giver forældrene viden om, hvordan de i hjemmet kan støtte deres barns læring og trivsel.
 • I sin orientering af forældrene om elevens udbytte af undervisningen tilstræber skolen at tage hensyn til forældrenes forskellige forudsætninger.

 

Forældrenes ansvar:

 • Forældrene har en løbende dialog med deres barn om læring og trivsel.
 • Forældrene følger op på indgåede aftaler om, hvordan de skal støtte deres barns læring.
 • Forældrene holder sig orienteret om indholdet i elevplanen på uddannelsesplatformen.