Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Sønderholm Skole - i virkeligheden lærer du mere
Mobil menu

Inklusionsgrundlag

Inklusion på Sønderholm Skole
Med vores børnesyn forstår vi det enkelte barn som unikt og med masser af ressourcer og
udviklingspotentialer. Barnet udvikler sig og lærer gennem relationer til andre børn
og voksne i et forpligtende fællesskab. Barnet skal forstås ud fra de sammenhænge, som
det indgår i og ud fra de betingelser, det har for at handle.
Når vores elever oplever, at deres bidrag værdsættes, deres roller anerkendes, og at de
har status som ligeværdigt medlem af fællesskabet, skabes et positivt selvbillede, som
udvikler elevens selvtillid, selvrespekt og selvværd.
Det er barnets egen oplevelse af sin deltagelse, trivsel og læring, der er afgørende for
om den enkelte elev føler sig inkluderet. Ingen børn kan siges at være fuldt inkluderet,
medmindre de selv oplever sig inkluderet. Derfor er det vigtigste mål for skolens arbejde
med inklusion, at vi skaber fællesskaber med meningsfulde deltagelsesmuligheder for
alle.


Vores pædagogiske praksis på Sønderholm Skole tager udgangspunkt i, at vi tror på, at al
adfærd skal forstås kontekstuelt. Det pålægger de voksne at tage ansvar for at der
udvikles en kontekst omkring børnene på Sønderholm Skole, der er til gavn for det enkelte
barn med også hele børnefællesskabet.
Vi skal derfor altid have for øje at hver enkelt skal respekteres, værdsættes og
anerkendes. Dette kræver, at miljøet er trygt, sundt og ikke mindst udviklende. Vores
elever skal udfordres og støttes, samtidig med at de lærer at tage ansvar for sig selv og
egen betydning i fællesskabet, lærer at medvirke til egen læring og lærer at bruge egne
ressourcer og potentiale

Inklusion til hverdag


Vi arbejder forebyggende med ovenstående, når vi blandt andet etablerer:
 fokus på gode overgange

 • skolevenner og legegrupper i egen klasse men også på tværs af årgange
 • lege/spisegrupper
 • venskabsklasser
 • legepatrulje
 • klassearbejde - der arbejdes løbende med klassetrivsel samt udvikling af sociale
 • færdigheder.
 •  klassemøder
 • børnemøder i DUS
 • skolens fysiske miljø
 • morgensamling for hele skolen
 • skoletraditioner
 • tidlig indsats
 • kontinuerligt tilpasning af klasseledelse
 • undervisning, som tilgodeser den enkelte elevs kompetencer og udviklingspotentiale, elevens læringsstil og endeligt elevens eksekutive funktioner


Vi arbejder systematisk med at opretholde inklusion gennem:

 • vedvarende arbejde i vores professionelle læringsfællesskaber med elevernes
 • faglige og social trivsel tæt samarbejde med forældre
 • systematisk dataindsamling
 • medtage barnets stemme
 • brugen af vores vejlederkorps (PLC) dialogmøder, arbejdsmøder og netværksmøder
 • tæt samarbejde med F&B
 •  Co-Teaching
 • skolens Trivselsforum
 • SamRumsmøder
 • klassekonferencer

 

Oversigt over forskellige mødefora/indsatser