Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Sønderholm Skole - i virkeligheden lærer du mere
Mobil menu

Skoler og snefald

Politik vedtaget af Aalborg Kommune 7/1 2010

Skolerne i Aalborg Kommune lukker ikke på grund af sne


I tilfælde af kraftigt snefald er det forældrenes beslutning og ansvar, om børnene kan sendes af sted til skole. Børn, der har brug for det, skal imid- lertid altid kunne komme på skolen inkl. DUS og børnehave, hvor der er en sådan.
Skolen gennemfører sine almindelige aktiviteter med de børn, der møder frem, men normale tilstande kan selvfølgelig ikke garanteres. I hvilket omfang, gennemførelse er mulig, er påvirket af, hvor mange elever, lære- re og pædagoger, der kan nå frem.


Skoleledelsen kan sende elever hjem, men altså ikke lukke skolen, når skolebusserne meddeler, at fortsat buskørsel ikke kan garanteres. Bus- kørsels gennemførelse eller aflysning er vognmandens ansvar. Skolen er på sin side ansvarlig for, at børn ikke sendes hjem fra skole, uden at de er sikret pasning/tilsyn.
I forbindelse med snestorm er det medarbejdernes egen vurdering, hvor- vidt det er muligt at komme på arbejde eller ej. Såfremt medarbejderen ikke møder op er fraværet for egen regning (afspadsering, flekstid, ferie, feriefridage, seniordage, omsorgsdage el. lign.).


Når personalet er mindre end fuldtalligt, er arbejdet på skolen overladt til dem, der kan nå frem, og skolens ledelse træffer de aftaler og beslutnin- ger, der er nødvendige, for at opgaverne kan løses under de ekstraordi- nære omstændigheder.


Den enkelte skoleledelse drager omsorg for, at skolens hjemmeside kan være opdateret med de fornødne oplysninger.


Venlig hilsen Lone Vestergaard Skolechef