Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Sønderholm Skole - i virkeligheden lærer du mere
Mobil menu

Praktisk Info

Morgen

Ringetider

Skolen har teaterringning 5 minutter før undervisningen starter, så eleverne kan gøre sig klar og komme ind til tiden. Klokken ringer 7:55, 10:25 og 12:25.

Undervisningen starter tilsvarende 8:00, 10:30 og 12:30

 

Morgensang

For hele skolen i indskolingens fællesrum hver morgen klokken 8:00. Forældre er velkommen til at deltage.

 

Fødselsdag

Ved fødselsdag synger vi for fødselaren til morgensang. Sangen er vores egen fødselsdagssang.

 

 

Skoletiden

Indskoling: 0-3. klasse

Mellemtrin: 4-6. klasse

Udskoling: 7-9. klasse

 

 

Slogan: “I virkeligheden lærer du mere”

På Sønderholm Skole er vi optaget af at lære eleverne mest muligt. Vi vil skabe en læringskultur, som i høj grad baseres på eksperimenter og elevinddragende tilgange, og hvor lærerrollen bliver mere faciliterende en instruerende, og hvor der er plads til at fejle. Det betyder, at vi er særligt optaget af den nyeste viden om undervisning og læring. Læs mere i vores værdigrundlag.

 

Problembaseret læring

I løbet af skoleåret arbejder vi ofte projektorienteret og problembaseret, da forskning viser, at denne undervisningsform i høj grad er med til at udvikle elevernes kompetencer i forhold til kreativitet, samarbejde, kommunikation og kritisk tænkning. Det kan både forekomme integreret i længere undervisningsforløb eller koncentreret i planlagte projektuger. 

 

Lærere/pædagoger

På Aula opdatereres klassens skema løbende. Her kan man se, hvilke fag og lærere/pædagoger som den enkelte klasse skal have. Vi arbejder med fleksible skemaer, og ændringer sker ofte. Ved større ændringer får forældrene selvfølgelig særskilt besked.

 

Bøger

Alle skolebøger skal indbindes. Dette skal ske senest en uge efter udlevering.

 

Lektier

På Sønderholm Skole bruger vi lektier med omtanke.

Se vores princip for undervisningens organisering på skolens hjemmeside.

 

 

Udearealer

 

Cykelparkering

Kan ske udenfor indskolingen ved DUS2, i cykelskuret for enden af hallen eller i cykelskuret ved multibanen.

 

Parkering

Der må kun parkeres i opmærkede båse. Inden skolestart kl 8:00 kan der parkeres på de få pladser for enden af multibanen i den store skolegård.

 

Legepladser/Skolegård

Skolen har et stort område. Skolens elever må i udgangspunktet benytte det hele. For indskolingseleverne er der dog særskilte regler for, hvor de må færdes i frikvartererne. 

 

 

Frikvarter/Pauser

Første pause: 10-10:30

Anden pause: 12-12:30

Eleverne i udskolingen må gå til købmanden i pausen, hvis forældrene har udfyldt og underskrevet tilladelse hertil.

 

 

Mad

Sønderholm Skole har ikke en skolebod. Man skal selv medbringe en sund og nærende madpakke.

 

Skolen sætter fokus på vigtigheden af sund kost og motion, og derfor er skolen i hverdagen slikfri og sodavandsfri. På mærkedage og festdage kan der dispenseres for denne regel. 

 

Sundhedsplejerksen kan kontaktes angående råd om sund kost. Link til sundhedsplejersken findes her.

 

Særlige mærkedage i løbet af skoleåret

Første skoledag 14/8

Juleafslutning 20/12

Sidste skoledag 28/6

 

Skolefest

Fastelavn

Julekalender hver morgen 24 hverdage før juleafslutning.

Luciaoptog

 

 

 

Pengefri skole

Betalingskort

Skolen må ikke benytte kontanter. I DUS2 anvendes Aalborg Kommunes betalingskort. Betalingskortet udleveres til eleven, når man starter i skole i Aalborg Kommune. Hvis kortet er blevet væk, skal forældrene selv bestille et nyt på hjemmesiden betalingskort.aalborg.dk

Det er også her, at man “tanker kortet op”.

 

 

Klassekassen

Klassekasser fungerer uafhængigt af skolen og bestyres frivilligt af forældre. Klassekassen kan yde tilskud til skolens aktiviteter fx lejrskole eller lignende. Hvis skolen skal modtage tilskud til aktiviteter eller andet fra klassekassen, er det en forudsætning at klassekassen er fælles for alle elever i klassen.

 

 

Aula

 

Beskeder til lærere og pædagoger - brug kontaktbogen

I Aulas beskedsystem kan du som forælder sende beskeder til skolens ansatte. Du kan vælge at sende en besked til en enkelt person; så vælger du blot denne i “Til-feltet”. 

Hvis beskeden kan svares på af flere personer, og hvis du vil være sikker på at beskeden bliver læst uafhængigt af sygdom eller andre årsager, kan du med fordel vælge at skrive til teamets kontaktbog. I “til-feltet” vælger du fx “kontaktbog Team1” og alle lærere/pædagoger i indskolingsteamet som er ansvarlige for 0.-3. klasse har mulighed for at se og svare på beskeden. Du sikrer dig således at beskeden bliver taget hånd om hurtigst muligt.

 

God kommunikation på Aula.

 

1. Drop ironi og sarkasme

 

Vi bruger kropssprog, ansigtsudtryk, pauser mellem ord og tonefald til at afkode ironi og sarkasme i det daglige. Men online kan man ikke se hinanden. Derfor kan man let blive usikker på, hvad der menes. Og usikkerhed skaber konflikter.

 

2. Accepter, at vi alle laver slå- og stavefejl en gang imellem

 

Det er ikke fair at angribe et indlæg pga. stave- eller slåfejl. Alle kan ramme forkert på tasterne, og ikke alle er født med et veludviklet stave-gen.

 

3. Vær omsorgsfuld og høflig – også hvis du er uenig

 

Hvis man virkelig brænder for noget, fx en politisk holdning, sukkerpolitik i institutionen eller skærmtid i skolen, så kan man godt komme til at sige tingene hårdt. Og måske også for hårdt. Det er okay at være uenig, men hold en pause, hvis du bliver for irriteret. Tænk også over, om du selv ville blive ked af at modtage din egen besked.

 

 

Sygemelding

Hvis dit barn er sygt og ikke kan komme i skole, har du pligt til at foretage en sygemelding. Du skal melde dit barn syg i fraværssystemet på MinUddannelseElev. Link findes i faneblad på forsiden af Aula.

Hvis dit barn går i DUS skal du OGSÅ melde syg i Komme/Gå-systemet til DUS. Link hertil findes ligeledes på forsiden af Aula.

 

 

Ekstraordinær frihed

Der er skolepligt i Danmark og skoleelever skal i udgangspunktet gå i skole på alle skoledage. 

Forældre kan anmode om at elever holder fri uden for de normale skoleferier og skolefridage. Det sker ligesom sygemelding i fraværssystemet på MinUddannelseElev. Link findes i faneblad på forsiden af Aula.

Der kan ansøges om frihed i enkelte skoletimer eller hele dage.

 

Hjælp til Aula

Se mere på Aulainfo.dk

 

 

Trivsel og samarbejde

 

Elevernes trivsel er vigtig for deres læring og udvikling. Sammen med forældrene samarbejder vi om at understøtte og udvikle trivslen både for det enkelte barn og for de sociale fællesskaber. Læs mere herom i vores trivselsplan og antimobbestrategi.

 

Skolevenner

Når eleverne starter i 0. klasse på Sønderholm Skole får de en skoleven fra 5. klasse. Store og små elever sættes sammen i par eller små grupper alt efter antal elever i de to skoleven-klasser.

Skolevennerne har en særlig rolle i forhold til at hjælpe med at gøre skolestarten tryg for de nye elever. 

Skoleven-klasserne hænger sammen hele skoletiden indtil eleverne går ud af 9. klasse. I løbet af skoleåret mødes skolevennerne fra de forskellige klasser fx når de følges til juleafslutningen i kirken eller når der laves fælles undervisning for de to klasser.

 

 

Ordensregler 

For at skabe de bedst mulige rammer for elevernes trivsel og læring og for elevernes og de ansattes undervisnings- og arbejdsmiljø har vi ordensregler på Sønderholm Skole. Det forventes at alle følger ordensreglerne. Læs mere om ordensreglerne her.

 

Skolens organisation

Skoleledelse

Skoleleder: Rune Træholt  (Udskoling og Administration)

Afdelingsleder (souschef): Michael Bagger Larsson (Mellemtrin, Indskoling, DUS)

Teknisk Serviceleder: Jakob Ulrik (Teknisk Administrativt personale)

 

Sekretær: Helle Klitgaard

 

Team

Skolens elever er opdelt i 3 team

Team 1 - Indskoling - 0. kl til 3. kl

Team 2 - Mellemtrin - 4. kl til 6. kl

Team 3 - Udskoling - 7. kl til 9. kl

Der er både lærere og pædagoger tilknyttet alle 3 team.

 

Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen består af 2 medarbejderrepræsentanter, 2 elevrepræsentanter og 7 forældrerepræsentanter. Skoleledelsen deltager som sekretær for bestyrelsen.

Skolebestyrelsen vedtager skolens principper og fører tilsyn med skolens virksomhed. Læs mere om bestyrelsen på skolens hjemmeside.

 

Klasseforældreråd

Hver klasse har et klasseforældreråd. Cirka 4-6 forældre vælges hvert år på forældremøde til at deltage i klasseforældrerådet. Klasseforældrerådets opgave er at styrke samarbejdet mellem skolens ansatte og forældre og at udvikle klassens sociale sammenhold.

Klasseforældrerådet samarbejder med lærerne og pædagogerne om at skabe aktiviteter og fælles oplevelser for elever, forældre og ansatte. Desuden er klasseforældrerådet en vigtig samarbejdspartner, når forældremøder planlægges. Læs mere om klasseforældrerådet på skolens hjemmeside her.

 

 

 

 

Efter skole

Buskort

Ansøgning om buskort sker gennem skolen. Sekretæren sender før skolestart papirer ud om dette. Skulle der ske ændringer i løbet af skoleåret kan sekretæren kontaktes for hjælp.

 

 

Ungdomsklub

Sønderholm Ungdomsklub holder til i lokaler på Sønderholm SKole. Du skal være minimum 13 år eller gå i 7. klasse for at komme i ungdomsklub. I klubberne kan du råhygge med dine venner og veninder og være med til fede aktiviteter. Mange klubber arrangerer også lokale fester i løbet af året. Klubben i Sønderholm har normalt åbent ca 2 aftener om ugen. Læs mere om ungdomsklubben på UngAalborgs hjemmeside.

 

 

Dus 1

Tider: 06:15-8:00 og 13:30-17:00

 

Alder: 0. klasse til 3. klasse

 

Placering: I indskolingens fællesrum, klasselokaler og DUS-køkkenet.

Åbne/Lukketider: Der er i sommerferien lukket i uge 29 og 30. Der er lukket fra d. 23/12 og frem til og med d. 2/1-2024.Samt grundlovsdag 5 juni. 

Hverdagen: DUS1 vil normalt være ude i den første ½ time fra kl. 13.30 - 14.00. Dette for at børnene kan få luft til hovedet og få etableret evt. ude lege, herefter vil der laves forskellige aktiviteter inde og ude som børnene kan deltage i. Ligeledes har vi ca. 6 ude uger hvor DUS tilbuddet er flyttet ud i vores udeområde. Derfor kan det anbefales, at der er skiftetøj i børnenes kasse i garderobe, samt tøj til at lege og være ude i. 

Aktiviteter/Årshjul: Der vil i løbet af de første uger blive lavet et årshjul for de overordnet aktiviteter som sker i hverdagen i DUS 1. Læs mere om årshjulet på hjemmesiden. Er der ture ud af huset på i hverdagen og i ferien, vil der blive skrevet hjem omkring dette, så forældrene er informeret.

Komme/Gå: Når barnet møder i DUS registrerer barnet selv ankomsten på trykskærm i DUS-køkkenet. Når barnet tager hjem, registres det ligeledes på skærmen. Ligeledes registreres ferie, sygdom mm via Aula komme/gå funktion. 

 

Dus 2 

Tider: Åbent om eftermiddagen 14:00-17:00

 

Alder: Elever fra 4. til 6. klasse

 

Placering: I eget hus lige ved skolehaven og sportspladsen

 

Åbne/Lukketider: DUS2 er kun åbent på skoledage. I ferier er DUS2 lukket, og der er ikke et pasningstilbud for elever fra 4. klasse og op.

 

Hverdagen: Der vil i løbet af de første uger blive lavet et årshjul for de overordnet aktiviteter som sker i hverdagen i DUS 2. Læs mere om årshjulet på hjemmesiden. Er der ture ud af huset på i hverdagen og aften åbninger,  vil der blive skrevet via Aula omkring dette, så forældrene er informeret, og barnet kan blive tilmeldt til dette. 

 

Komme/Gå: Der registreres fremmøde via Ipad i DUS 2. Personalet er ikke forpligtet til at kontakte forældre, hvis et barn ikke møder op. Børn og forældre laver selv aftaler om komme/gå tider. 

 

Læs mere om  DUS 1 og 2 i vores DUS folder på hjemmesiden. 

 

Samarbejde mellem skole og hjem

På Sønderholm Skole ønsker vi at skabe et tillidsfuldt samarbejde mellem forældre og ansatte. Der skal være plads til forskellighed, men det er vigtigt at begge parter bidrager konstruktivt til gode fælles løsninger. 

 

Forældremøder

Vi holder mindst 1 forældremøde. Det ligger i starten af skoleåret. Der kan afholdes yderligere forældremøder efter behov. Klasseforældrerådet samarbejder med skolens personale omkring form og indhold på forældremøderne.

 

Skole-hjem-samtaler

I efteråret afholdes en skole-hjem-samtale for alle elever. Personalet indkalder til samtalen. I foråret afholdes “frivillige” skole-hjem-samtaler. Der indkaldes til samtale, hvis enten personale eller forældre mener, at der er behov for en samtale.

 

Deltagelse i undervisningen

Vi inviterer ofte forældrene med til at deltage i dele af undervisningen. Fx til projektfremlæggelser og lignende. Hvis vi forventer at forældrene deltager, skal vi nok skrive det tydeligt. Ellers er deltagelse i udgangspunktet frivillig.

Hvis forældre har særlige kompetencer, viden eller ressourcer som man har lyst til at bidrage med i undervisningen på et tidspunkt, må I meget gerne fortælle os om det. Det kan vi sikkert godt bruge.

Forældre er velkommen til at være med til morgensang, skolestart, jule og sommerferieafslutninger mm.

Vil du gerne overvære undervisningen i den enkelte klasse, aftales besøg med ledelsen inden deltagelse er mulig.