Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Sønderholm Skole - i virkeligheden lærer du mere
Mobil menu

Princip for Sønderholm Skoles anvendelse af meddelelsesbogen

Formål:

  • Meddelelsesbogen udgør en del af skolehjemsamarbejdet, der samlet har til formål at støtte eleverne i deres faglige, sociale og personlige udvikling.

 

Skolens ansvar

  • Meddelelsesbogen skal med baggrund i nogle få væsentlige fokuspunkter tegne et billede af elevens faglige og alsidige udvikling. 
  • Meddelelsesbogen bruges som et værktøj for at styrke dialogen og samarbejdet i elevsamtaler og skole-hjem-samtaler. 
  • Meddelelsesbogen føres via MinUddannelse-elev med henblik på sikker opbevaring af informationerne om eleven. 
  • Med henblik på muligheden for løbende dialog mellem skole og hjem, om elevens udvikling, vil meddelelsesbogen blive opdateret minimum 2 gange i løbet af skoleåret og vil løbende være tilgængelig for forældrene.
  • For elever på 1.-9. klassetrin skal meddelelsesbogen indeholde fokuspunkter for den alsidige udvikling samt den faglige udvikling i Dansk og matematik (i børnehaveklassen skal fokuspunkter for den faglige udvikling i kompetenceområderne sprog og matematisk opmærksomhed indgå).
  • For elever på 7.-9. klassetrin skal meddelelsesbogen indeholde overvejelser om uddannelse og proces for at opnå (eventuelle) krav til optagelse på en ungdomsuddannelse.
  • For elever i udfordringer i skolen indgår der relevant information om de indsatser og den opfølgning, som skolen har iværksat for at imødekomme udfordringerne.

 

Forældrenes ansvar

  • Forældrene holder sig orienteret om indholdet i meddelelsesbogen og bakker op om samarbejdet om meddelelsesbogen og dens fokuspunkter.

 

Princippet blev vedtaget på skolebestyrelsesmøde den 25/10 2022