Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Sønderholm Skole - i virkeligheden lærer du mere
Mobil menu

Det gode børneliv i Sønderholm

I Sønderholm er der en unik mulighed for en tryg og god opvækst i et lille lokalmiljø. At have et godt børneliv i børnehave og skole, har afgørende betydning for hvordan barnet klarer sig senere i livet.

Samarbejdet mellem Sønderholm Skole og Børnehaven Sønderholm er derfor tæt og velfungerende. Vi har arbejder ud fra et fælles børnesyn og fælles pædagogiske værdier. Vi har en fælles plan for overgangen fra børnehave til skole, så skolestarten bliver tryg og god for det enkelte barn.
 

Børnesyn

Det enkelte barn er unikt og indeholder masser af ressourcer og udviklingspotentialer.
Barnet udvikler sig og lærer gennem relationer til andre børn og voksne i et forpligtende fællesskab.
Barnet skal forstås ud fra de sammenhænge, som det indgår i og ud fra de betingelser, det har for at handle.
Barnets adfærd kan derfor ikke ses løsrevet fra de voksnes praksis, og slet ikke løsrevet fra de rammer og regler de voksne sætter op for børnenes liv med hinanden.

 • For at forstå barnet, skal vi som voksne undersøge barnets baggrund og hverdag
 • Barnet er aldrig et problem, men det kan være en del af en problematik, – og så har vi som voksne ansvaret
 • Barnets trivsel og udvikling påvirkes af, hvilken tilgang og sprog, vi som voksne anvender i kontakten med barnet
   

Som lærer og pædagoger på Sønderholm Skole betyder det i mødet med barnet at:

 • Vi bestræber os på at det enkelte barn bliver mødt i et medspillende modspil, anerkendes og udfordres tilpas.
 • Vi er bevidst om, at den måde vi forstår barnet på, og det sprog vi bruger, har afgørende betydning for barnets udvikling og muligheder.
 • Vi beskriver aldrig et barn negativt - for så er det umuligt at forandre sig som barn.
 • Vi er bevidste om at det altid er den voksnes ansvar at barn-voksen relationen er god.
 • Vi voksne er bevidste om at vi ser på barnet med varme øjne.
 • Vi voksne forholder os nysgerrige på barnets motiver og leder efter barnets ressourcer.
   

at vores pædagogiske udgangspunkt er at:

 • Vi tager ansvar for at finde ud af, hvad der i omgivelserne står i vejen for barnet, hvis barnet ikke lykkes ift. de krav og forventninger, som vi stiller i skolen.
 • Vi tænker ud fra flere perspektiver, fordi virkeligheden altid kan ses anderledes og kan ændres.
 • Derfor benytter vi flere forskellige tilgange for, at barnet skal lykkes.

 

i forældresamarbejdet at:

 • Vi er bevidst om, at forældres holdninger og deltagelse i børns liv, har betydning for børns fællesskaber og at et aktivt og ligeværdigt samarbejde med forældrene er nødvendigt.
   

i vores arbejde med skolens kultur at:

 • Vi voksne har ansvar for at opbygge en kultur hvor børnene oplever at alle har ret til at være her, og alle har ret til at være forskellige.
 • Vi er bevidst om at et fællesskab ikke udvikles ved at fokusere på individer – men snarere omvendt - Fællesskabet er rammen for individets dannelse og udvikling.
 • Vi er bevidste om at der skal være plads til humor, glæde og fjolleri blandt børn og voksne.
 • Vi er bevidste om at for at behandle børnene retfærdigt skal vi behandle dem forskelligt.Eksempler på trivselsfremmende aktiviteter som skaber det gode børneliv på Sønderholm Skole:

 • De “store” passer på “de små” , er en generel kultur på skolen. Eleverne er bevidste om at de er rollemodeller for de yngste.
 • Ved skolestart får bh.kl.eleverne en “klasseven” fra 5. kl. som støtter og hjælper især i skolestarten. Legepatrulje som består af et hold af de ældste elever, som samler de elever som har lyst, til fælleslege i formiddagspauserne.
 • Trivselsforløb og trivselsdag, hvor elever er sammen på tværs af årgange og hvor der der er særlig fokus på samvær og trivsel.
 • De yngste klasser etablere legegrupper som afholdes hjemme. Børnene besøger hinanden på skift og forældrene er aktive tovholdere.
 • Fællesspisninger i klasserne og i DUS 1. og DUS 2.
 • Fælles formiddags- og middagspause for hele skolen, hvor der f.eks. er tid til at fordybe sig i leg, boldspil og bordtennis, ude som inde.
 • Skolefest og temauge, hvor hele skolen arbejder med samme emne som kulminerer i en stor fælles skolefest sammen med forældre og søskende.
 • “Den grønne skolegård”. Udearealerne på Sønderholm skole er “grønne”. Der er god plads til at boltre sig mellem træer, buske, sten, legeplads, stier og pladser. Vi har god plads og højt til himlen. Der er plads til at cykle, klatre, løbe, bygge huler, spille bold på de store boldbaner.
 • DUS 2. Alle børn fra 4.kl. til og med 7.kl. kan tilmeldes DUS 2, som er et fritidstilbud hvor der bl.a. er dyrehold, overnatningsture, aftensspisning m.m.
 • DUS 1. Alle børn fra bh.kl. til og med 3.kl. kan tilmeldes DUS 1 som er et eftermiddagstilbud hvor der er fritidsaktiviteter som leg i hallen, ture ud af huset, bål, kreativitet m.m.
 • ​​​​​​​Ungdomsklub og andre fritidsaktiviteter som idrætsforeningen RIF, FDF, rideklub, 4H, filmklub.
   

For børn og unge på Sønderholm Skole betyder det at:

• de føler sig set og anerkendt
• de mødes med omsorg og varme øjne
• de føler sig respekteret og værdsat
• de kan have tillid til de voksne og få den hjælp de har behov for.• de føler sig som en del af fællesskabet
• de føler at det er ok at være anderledes og at være sig selv
• de føler at der er rart og trygt at komme i børnehave og skole


Det gode børne- og ungdomsliv i Sønderholm er vi voksnes ansvar. Børn og unges trivsel hænger sammen med måden vi voksne møder dem på, i hjemmet, børnehaven og skolen. Den efaring de gør sig i børnehave og skole bærer de med sig og er med til at præger dem som voksne mennesker.

 • Derfor ser vi det som en nødvendighed, at vi i børnehave og skole, løbende udvikler og styrker vores fælles pædagogiske strategier, samt sætter retning internt, på en måde, så det fremmer landsbyens børneliv og dermed også styrker den lokale sammenhængskraft.