Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Sønderholm Skole - i virkeligheden lærer du mere
Mobil menu

Sønderholm skoles rusmiddelpolitik

Når vi taler rusmiddel tænker vi hovedsagelig på alkohol, fordi det er det mest udbredte rusmiddel. Når der i teksten refereres til alkohol, vil det således omfatte alle former for rusmidler.

Formål

Formålet med denne alkoholpolitik er:

•At sætte rammer for brugen af alkohol på Sønderholm skole.
•At arbejde forebyggende i forhold til elevernes eget brug af alkohol.
•At skabe grundlag for elevernes trivsel ved at se dem i et helhedsperspektiv og dermed også
have fokus på alkoholforbruget i familien.
•At øge de voksnes bevidsthed om deres opgave som rollemodel og som ansvarlige for
udmøntningen af alkoholpolitikken.


Med politikken ønsker vi at sætte fokus på og formidle, at beruset adfærd ikke er acceptabelt på Sønderholm skole, og at vi som fagpersoner handler herpå. Det er hverken acceptabelt, at fagpersoner, forældre eller elever er påvirket af alkohol. Desuden ønsker vi at udskyde de unges alkoholdebutalder, ligesom vi er opmærksomme på, hvordan alkohol i børn og unges omgivelser har betydning for deres trivsel.

Sønderholm skoles holdninger er:

•At vi vil have en kultur, hvor fællesskaber og samhørighed ikke forudsætter indtagelse af
alkohol.
•At alkohol ikke er noget for børn og unge - derfor er det ikke Sønderholm skoles opgave at
introducere børn og unge til en voksenkultur med alkohol.
•At ansatte, der opholder sig på skolen, altid opfattes som professionelle og ikke som
privatpersoner.
•At alkoholproblemer ikke er en privatsag.
•Det er alles ansvar at tage alkoholproblemer op, ligesom det er et fælles ansvar for
personalet, skolebestyrelsen og forældrene, at alkoholpolitikken overholdes.

Det betyder i praksis:

Når et barn starter på skolen, introduceres alkoholpolitikken for forældrene. Ligeledes introduceres politikken for nye medarbejdere.
Målgruppe:
Alkoholpolitikken har fokus på såvel eleverne som deres forældre og personale.

For eleverne gælder:

•At eleverne ikke må drikke alkohol på skolen, hverken til fester eller ved arrangementer i klub
eller skoleregi som f.eks. lejrskoler.
•At forældrene kontaktes og involveres, hvis deres barn eller unge opleves påvirket, eller der
er kendskab til misbrug.
 
For forældrene gælder:

•At der ikke serveres alkohol ved afholdelse af forældremøder.
•At der kun sjældent serveres alkohol ved klassearrangementer, skolebestyrelsesmøder og
pædagogiske arrangementer, herunder bedsteforældredag, markedsdage, skolefester m.m. •At vi som professionelle italesætter, hvis vi oplever, at forældre lugter eller er påvirkede af
alkohol i skolen.
•At vi som professionelle ved bekymring for et barns trivsel spørger ind til forældrenes
alkoholvaner.

For medarbejderne gælder:

•At det ikke accepteres, at medarbejdere eller ledere under udførelse af deres arbejde er
påvirket af alkohol, uanset om alkoholen er indtaget udenfor arbejdstiden. Dette gælder også
i forbindelse med lejrskole og kolonier.
•At vi som professionelle er opmærksomme på og handler på elevers brug af alkohol. •At vi reagerer på bekymring for en kollegas alkoholforbrug.
•At det kun er ved personalefester og personalearrangementer der må nydes alkohol.

Opfølgning:

Alkoholpolitikken revideres løbende i skolebestyrelsen

Vedtaget på skolebestyrelsesmødet den 3. oktober 2011.